ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 1/02-01-2017
ΑΔΑ Ω27ΟΟΡ1Π-ΔΙΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-01-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear