ΑΕ 136 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΕ 136 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΡΕΛΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 12 V Κωδ: 10.30.0511
Αριθμός Εντολής ΑΕ 136/05-06-2019
ΑΔΑ 75ΧΣΟΡ1Π-Μ9Φ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-07-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear