ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΡΤΕΣ ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ
Αριθμός Εντολής 49/20-03-2018
ΑΔΑ ΩΟΝΩΟΡ1Π-60Θ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-04-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear