1292 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 74 21 3 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1292 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 74 21 3 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΓΟΡΑ ΣΚΑΛΑΣ ΞΥΛΗΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ 2,50M
Αριθμός Εντολής 74/21-03-2017
ΑΔΑ ΩΘΤΝΟΡ1Π-3ΓΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear