1268 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 73 21 3 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1268 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 73 21 3 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
Αριθμός Εντολής 73/21-03-2017
ΑΔΑ ΩΙΟΑΟΡ1Π-36Ω
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear