1242 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 72 16 3 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1242 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 72 16 3 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΜΠΑΤΑΡΕΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΚΦΩΡΤΗΣΗΣ ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ
Αριθμός Εντολής 72/16-03-2017
ΑΔΑ 6ΝΔ5ΟΡ1Π-ΥΡΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear