1241 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 71 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1241 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 71

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΨΙΦΙΑΚΩΝ ΤΗΛ ΚΟΝΣΟΛΩΝ
Αριθμός Εντολής 71/16-03-2017
ΑΔΑ 7ΦΖΛΟΡ1Π-Κ71
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear