12/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

12/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Εργασίες προληπτικού ελέγχου συντήρησης συστημάτων πυρασφάλειας κτηρίων (AE 91/2019)
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 12/2019
ΑΔΑ 780ΛΟΡ1Π-4Ο4
ΑΔΑΜ 19PROC004767159 2019-04-10
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-04-2019 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear