1157 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 69 13 3 2107 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1157 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 69 13 3 2107

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ
Αριθμός Εντολής 69/13-03-2017
ΑΔΑ 60ΠΩΟΡ1Π-ΖΒ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear