1149 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 68 13 3 2107 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1149 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 68 13 3 2107

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΕΚΤΥΠΟΤΩΝ
Αριθμός Εντολής 68/13-03-2017
ΑΔΑ Ω1ΚΕΟΡ1Π-Κ0Ν
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear