1148 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 63 13 3 17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1148 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 63 13 3 17

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΙΚΟΥ
Αριθμός Εντολής 1148/13-03-2017
ΑΔΑ ΩΒΗΤΟΡ1Π-ΧΛΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear