1146 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 67 13 3 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1146 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 67 13 3 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ
Αριθμός Εντολής 67/13-03-2017
ΑΔΑ 73ΖΙΟΡ1Π-Η6Ω
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear