102 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 102 2 5 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

102 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 102 2 5 2017

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗς ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Αριθμός Εντολής 102/02-05-2017
ΑΔΑ 6Θ9ΡΟΡ1Π-ΞΑΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear