1) Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρων 6 κιλών 2) Συντήρηση/ανγόμωση πυροσβεστήρων 3 κιλών Για το ΕΚΑΒ – ΣΕΡΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1) Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρων 6 κιλών 2) Συντήρηση/ανγόμωση πυροσβεστήρων 3 κιλών Για το ΕΚΑΒ – ΣΕΡΡΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1) Συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρων 6 κιλών
2) Συντήρηση/ανγόμωση πυροσβεστήρων 3 κιλών
Για το ΕΚΑΒ - ΣΕΡΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 37ΗΛ/05-11-2018/2018
ΑΔΑ Ψ7Β9ΟΡ1Π-ΧΡΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-11-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear