1. ΣΙΤΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 2. ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΟΡΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1. ΣΙΤΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 2. ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΟΡΙΟΥ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΣΙΤΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 2. ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΟΡΙΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 09ΗΛ/14-03-2019/2019
ΑΔΑ ΨΣΠΠΟΡ1Π-2ΦΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-06-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear