1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ KAI ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ TOY ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ KAI ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ TOY ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 1450/05-07-2017
ΑΔΑ 6ΠΦ5ΟΡ1Π-ΠΧΠ
ΑΔΑΜ 17PROC001653880
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear