1) Κάρτες τηλεφωνικού κέντρου 2) Βιβλία καταγραφής περιστατικών τηλεφωνικού κέντρου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1) Κάρτες τηλεφωνικού κέντρου 2) Βιβλία καταγραφής περιστατικών τηλεφωνικού κέντρου

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1) Κάρτες τηλεφωνικού κέντρου
2) Βιβλία καταγραφής περιστατικών τηλεφωνικού κέντρου
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 06ΥΓ/25-02-2019/2019
ΑΔΑ Ω9ΚΕΟΡ1Π-04Χ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-04-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear