1) ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 2) ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 3) MΠΟΥΖΙ 4) ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1) ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 2) ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 3) MΠΟΥΖΙ 4) ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1) ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ
2) ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ
3) MΠΟΥΖΙ
4) ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-07-2019
Αριθμός Διακήρυξης 09Τ /25-01-2019/2019
ΑΔΑ ΨΠΑΕΟΡ1Π-Μ7Δ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-07-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear