1.Ελαστομερή ασφαλτόπανο βάρος τουλάχιστον 4Kg/m2 και πάχος 3mm (Επιφάνεια δώματος 120m2) 2.Εργασία στεγανοποίησης και θερμομόνωσης με ελαστομερή ασφαλτόπανο (Επιφάνεια δώματος 120m2) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

1.Ελαστομερή ασφαλτόπανο βάρος τουλάχιστον 4Kg/m2 και πάχος 3mm (Επιφάνεια δώματος 120m2) 2.Εργασία στεγανοποίησης και θερμομόνωσης με ελαστομερή ασφαλτόπανο (Επιφάνεια δώματος 120m2)

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1.Ελαστομερή ασφαλτόπανο βάρος τουλάχιστον 4Kg/m2 και πάχος 3mm (Επιφάνεια δώματος 120m2)
2.Εργασία στεγανοποίησης και θερμομόνωσης με ελαστομερή ασφαλτόπανο (Επιφάνεια δώματος 120m2)
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 23ΗΛ/11-07-2018 - 24ΗΛ/11-07-2018/2018
ΑΔΑ 7ΖΙΘΟΡ1Π-ΘΑ8 66ΓΒΟΡ1Π-Μ1Σ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-10-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear