Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΠΙΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ(ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)
2) ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
3) ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ
4)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1.000ml
5) ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΣ ΝΕΚΡΩΝ
6)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΜΜΩΝΙΑ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ
7)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Αριθμός Εντολής 23Α/28-04-2021
ΑΔΑ 9ΕΠ4ΟΡ1Π-ΓΨ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear