Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ
Αριθμός Εντολής 33Α/27-08-2021
ΑΔΑ 6ΧΦ0ΟΡ1Π-Τ3Φ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-09-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear