Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS 15 KVA ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS 15 KVA ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

-- ΑΚΥΡΩΣΗ --
Αιτία Ακύρωσης ορθη επαναληψη
Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS 15 KVA ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
Αριθμός Εντολής 14Γ/11-05-2023
ΑΔΑ 629ΤΟΡ1Π-Π9Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-05-2023 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear