Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ/Κ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ/Κ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ/Κ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Αριθμός Εντολής 19431/10-12-2020
ΑΔΑ ΨΒΒ6ΟΡ1Π-ΝΜΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear