Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ – ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ – ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ – ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Αριθμός Εντολής 17326/03-11-2020
ΑΔΑ ΩΝΒΗΟΡ1Π-Ξ75
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear