Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 2*1.200W – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 2*1.200W

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 2*1.200W
TEM.: 1
Αριθμός Εντολής 15Α/06-04-2021
ΑΔΑ 9Ρ6ΗΟΡ1Π-ΣΒΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear