Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΔΙΑ (ΜΕΣΩ ΧΕΠ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΔΙΑ (ΜΕΣΩ ΧΕΠ)

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΔΙΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-07-2020
Αριθμός Διακήρυξης 10982/2017
ΑΔΑ ΨΛ1ΩΟΡ1Π-Ε55
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-07-2020 - Ωρα 12 Π.Μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear