Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ VOLKSWAGEN – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ VOLKSWAGEN

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΗ 3336

2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΗ 6677
Αριθμός Εντολής 16Α/07-04-2021
ΑΔΑ 6ΚΛΡΟΡ1Π-5Α0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear