Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ 12V ΣΕ 220V 500W – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ 12V ΣΕ 220V 500W

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ 12V ΣΕ 220V 500W
ΜΕ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΡΕΑΚ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1.000W ΜΕ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΑΠΤΗΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Αριθμός Εντολής 15Γ/16-05-2023
ΑΔΑ Ψ64ΝΠΡ1Π-ΙΛΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-05-2023 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear