Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1) ΑΕ 16 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ-ΗΚΓ LIFE GAIN
2)ΑΕ 19 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ο2
3)ΑΕ 36 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ NiMH ΓΙΑ UPS ΤΥΠΥ: RT-1290

Αριθμός Εντολής 11Β/04-05-2022
ΑΔΑ ΨΕΦ1ΟΡ1Π-ΞΣΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-05-2022 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear