Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

-- ΑΚΥΡΩΣΗ --
Αιτία Ακύρωσης ΛΑΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Αριθμός Εντολής 12Α/23-03-2021
ΑΔΑ 6ΓΦΚΟΡ1Π-ΤΗ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear