Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Αριθμός Εντολής 32Α/27-08-2021
ΑΔΑ ΨΠ57ΟΡ1Π-ΧΓΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-09-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear