Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
Αριθμός Εντολής 42Α/12-11-2021
ΑΔΑ 6ΔΚΟΟΡ1Π-Ω9Ι
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-11-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear