ΟΡΘΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ PADZ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟYΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ LIFE PAK1000 ΚΑΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ PADZ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟYΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ LIFE PAK1000 ΚΑΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΟΡΘΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ PADZ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟYΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ LIFE PAK1000 ΚΑΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED
Αριθμός Εντολής 39Α/07-10-2021
ΑΔΑ Ψ0ΞΩΟΡ1Π-Ι1Ρ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-10-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear