Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΝΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΝΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 187/30-9-2022 ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Ν 4975/22 ΑΡ 57 ΠΑΡ 5)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ

Αριθμός Εντολής 38Β/02-11-2022
ΑΔΑ ΩΤΕΟΟΡ1Π-Ξ02
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-11-2022 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear