Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ –ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
2) ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ GEL ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ
3) ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ
4)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΙΣΧΑΙΜΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ(ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ)
5) ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Ο2
6)ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ Physio-Control Lifeoak -12
Αριθμός Εντολής 22Α/28-04-2021
ΑΔΑ 6ΕΠΤΟΡ1Π-ΣΤ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear