Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ (ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 όπως ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 50 ΤΟΥ Ν. 4782/2021 ΚΑΙ όπως ΙΣΧΥΕΙ) 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ 3)ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ -ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ -ΑΣΘΕΝΟΘΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ (ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 όπως ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 50 ΤΟΥ Ν. 4782/2021 ΚΑΙ όπως ΙΣΧΥΕΙ) 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ 3)ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ -ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ -ΑΣΘΕΝΟΘΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
(ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 όπως ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 50 ΤΟΥ Ν. 4782/2021 ΚΑΙ όπως ΙΣΧΥΕΙ)

1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
3)ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ -ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ -ΑΣΘΕΝΟΘΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ
Αριθμός Εντολής 39Β/07-11-2022
ΑΔΑ 6ΧΥΨΟΡ1Π-ΗΒΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-11-2022 - Ωρα 12 Π.Μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear