Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΘΕ/ΡΩΝ VW – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΘΕ/ΡΩΝ VW

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΘΕ/ΡΩΝ VW
ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ
Αριθμός Εντολής 4A/04-02-2021
ΑΔΑ Ω8ΙΗΟΡ1Π-ΣΓΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-02-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear