Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΗ 7207 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΗ 7207

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή
ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΗ 7207
Αριθμός Εντολής 24Α/18-05-2021
ΑΔΑ ΨΥΥΒΟΡ1Π-ΩΣΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear