Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ MERCEDES SPRIDER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ MERCEDES SPRIDER

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
MERCEDES SPRIDER

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Α ) ΓΝΗΣΙΑ
Β) ΟΕΜ-ΟΕS
Γ) ΕΦΑΜΙΛΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αριθμός Εντολής 2A/04-02-2021
ΑΔΑ 99Χ8ΟΡ1Π-ΓΓ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-02-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear