Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΝEΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΝEΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ )
ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ
Αριθμός Εντολής 7Α/02-03-2021
ΑΔΑ Ω8ΧΦΟΡ1Π-Φ0Ξ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear