Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ 1. ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΑΣΚΟΥ ΑΝΗΛΗΚΩΝ 2. ΜΑΣΚΕΣ Ο2 VENTURI – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ 1. ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΑΣΚΟΥ ΑΝΗΛΗΚΩΝ 2. ΜΑΣΚΕΣ Ο2 VENTURI

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ
1. ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΑΣΚΟΥ ΑΝΗΛΗΚΩΝ
2. ΜΑΣΚΕΣ Ο2 VENTURI
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-07-2020
Αριθμός Διακήρυξης 10980/2020
ΑΔΑ ΨΨ7ΚΟΡ1Π-1ΝΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-07-2020 - Ωρα 12 Π.Μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear