Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΥΛΙΟΥ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ S,M, L, XL, ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ COVID – 19 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΥΛΙΟΥ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ S,M, L, XL, ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ COVID – 19

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΥΛΙΟΥ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ S,M, L, XL, ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ COVID - 19
Αριθμός Εντολής 9Β/08-04-2022
ΑΔΑ ΨΠΤΦΟΡ1Π-ΤΡΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-04-2022 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear