Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΑΓΟΡΑ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ AIR CONDIOTN – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΑΓΟΡΑ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ AIR CONDIOTN

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή AIR CONDITION A2 BTU 9000 INVERTER ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΕΜ.:4
Αριθμός Εντολής 25A/18-05-2021
ΑΔΑ 69ΙΥΟΡ1Π-2Ψ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear