Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΑΓΟΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΚΟΛΑΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΑΓΟΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΚΟΛΑΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΚΟΛΑΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ
Αριθμός Εντολής 7Γ/06-04-2023
ΑΔΑ ΨΟΙΜΟΡ1Π-ΒΝ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-04-2023 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear