Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ-ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 2)TONER BLACK ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ RICOH IM3000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ-ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 2)TONER BLACK ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ RICOH IM3000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
1)ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ-ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 2)TONER BLACK ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ RICOH IM3000 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Αριθμός Εντολής 43Α/12-11-2021
ΑΔΑ ΨΕΑΦΟΡ1Π-41Ο
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-11-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear