Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS 220V 1200 VA ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΝ 2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΩΝ (ΕΞ. ΚΕΡΑΙΑ,ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ,ΚΑΛΩΔΙΟ) 3)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΩΝ (ΕΠΑΓ. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS 220V 1200 VA ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΝ 2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΩΝ (ΕΞ. ΚΕΡΑΙΑ,ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ,ΚΑΛΩΔΙΟ) 3)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΩΝ (ΕΠΑΓ. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΕ 130 :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS 220V 1200 VA ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΝ ΤΕΜ. : 2

ΑΕ 165: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ ΒΑΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 5/8 ΣΤΑ (139-176 Mhz) για την λειτουργια του Α ναμεταδότη ή για το mobile radio ΤΕΜ.: 3
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (220v-12vστα 25Α) για την λειτουργια του vhf mobile radio με ψυξη και ανεμιστήρα ΤΕΜ.:   2
ΚΑΛΩΔΙΟ(RG)για την σύνδεση της κεραίας και για το vhf mobile radio ΤΕΜ.:   100

ΑΕ 166: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΤΥΠΟΥ vhf στα 135-173 Mhz, για την αναμετάδοση του σήματος ΤΕΜ.:  1
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (220v-12vστα 25Α) για την λειτουργια του vhf mobile radio με ψυξη και ανεμιστήρα ΤΕΜ.:  1
Αριθμός Εντολής 18067/17-11-2020
ΑΔΑ 6ΞΡΓΟΡ1Π-0ΞΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear