Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ 2)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΩΜΑ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ 2)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΩΜΑ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
2)ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΩΜΑ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
Αριθμός Εντολής 26Α/27-05-2021
ΑΔΑ ΨΖΒΚΟΡ1Π-Μ3Σ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear