Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (FAX-SCANER-ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ-ΦΩΤOΤYΠΙΚΟ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ 3) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ NiMH για UPS τυπου :RT-1290 12 volt 9Ah – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (FAX-SCANER-ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ-ΦΩΤOΤYΠΙΚΟ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ 3) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ NiMH για UPS τυπου :RT-1290 12 volt 9Ah

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (FAX-SCANER-ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ-ΦΩΤOΤYΠΙΚΟ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
3) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ NiMH για UPS τυπου :RT-1290 12 volt 9Ah
Αριθμός Εντολής 8Γ/07-04-2023
ΑΔΑ 64ΚΔΟΡ1Π-Ψ4Ω
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-04-2023 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear