Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ 2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ 2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
Αριθμός Εντολής 27Α/31-05-2021
ΑΔΑ ΨΡΩ9ΟΡ1Π-ΩΜΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear