ΟΡΘΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1.000ML & ΓΙΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000ML 2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΜΑΣΚΑ Ο2 ΚΑΙ ΓΥΑΛΑΚΙΑ Ο2 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1.000ML & ΓΙΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000ML 2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΜΑΣΚΑ Ο2 ΚΑΙ ΓΥΑΛΑΚΙΑ Ο2

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΟΡΘΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1.000ML & ΓΙΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000ML
2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΜΑΣΚΑ Ο2 ΚΑΙ ΓΥΑΛΑΚΙΑ Ο2
Αριθμός Εντολής 40Α/07-10-2021/07-10-2021
ΑΔΑ 6Ω08ΟΡ1Π-ΤΚΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-10-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear